Paper Oyakata Game

Menus

Prizes | 2023 Natsu-basho

Awards Player (count) Detail
Grand Champion A.Trender ( 2 ) 510 pt
Makuuchi Yusho A.Trender ( 3 ) 510 pt
Juryo Yusho Ufoshin ( 1 ) 508 pt
Wild Card fuurinkazan ( 2 ) 505 pt
Shukun Prize sinsanga ( 1 ) 6.66
Kanto Prize raitest ( 1 ) 86 wins
Gyakuten Prize Flohru ( 1 ) 501 pt
Rookie Ufoshin ( 1 ) 508 pt
Booby to-fu ( 3 ) 337 pt