Paper Oyakata Game

Menus

Prizes | 2022 Aki-basho

Awards Player (count) Detail
Grand Champion hagekoh ( 2 ) 635 pt
Makuuchi Yusho dosukoihanako ( 1 ) 626 pt
Juryo Yusho hagekoh ( 3 ) 635 pt
Wild Card fusen ( 2 ) 632 pt
Shukun Prize SENTOREA ( 1 ) 7.34
Kanto Prize Hidenotora ( 1 ) 94 wins
Gyakuten Prize yokoyamabakuro ( 1 ) 644 pt
Booby BariiHachiBenson ( 1 ) 411 pt