Paper Oyakata Game

Menus

Prizes | 2023 Kyushu-basho

Awards Player (count) Detail
Grand Champion lake ( 1 ) 542 pt
Makuuchi Yusho lake ( 1 ) 542 pt
Juryo Yusho Athenayama ( 1 ) 541 pt
Wild Card ottotto ( 1 ) 539 pt
Shukun Prize choshu-yuki ( 1 ) 6.76
Kanto Prize chishafuwaku ( 3 ) 88 wins
Gyakuten Prize yamanoyama ( 3 ) 514 pt
Rookie Joputosu ( 1 ) 528 pt
Booby 2ndnatsumi ( 2 ) 347 pt